HỆ THỐNG UPS ĐỘNG

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG UPS ĐỘNG

  • Ở chế độ hoạt động điều tiết nguồn điện, khi có điện lưới, hệ thống UPS động MTU Kinetic PowerPack sẽ ổn định điện áp trong phạm vi dung sai thiết lập trước, hiệu chỉnh hệ số công suất và bảo vệ tải trước các dạng sóng hài chính..
  • Ở Chế độ hoạt động độc lập, khi mất điện hoặc nhiễu điện áp, hệ thống sẽ sử dụng lượng động năng đã tích trữ, chuyển đến máy điện đồng bộ và hoạt động như máy phát điện. Quá trình này diễn ra liên tục, đảm bảo quá trình chuyển sang phụ tải tới hạn liền mạch và không bị gián đoạn.

Chuyển từ chế độ điều tiết sang chế độ độc lập

Khi quá trình chuyển từ chế độ điều tiết sang chế độ độc lập

Chế độ hoạt động động lập

MTU Kinetic PowerPack cung cấp điện dưới dạng nguồn điện thứ cấp mà không bị gián đoạn

Chuyển từ chế độ lọc nguồn điện sang chế độ hoạt động độc lập

Trong quá trình chuyển từ chế độ điều tiết nguồn điện sang chế độ hoạt động độc lập, dải tần được duy trì trong phạm vi dung sai nhỏ, tốc độ của ắc-quy giảm, sau đó động cơ diesel bắt đầu cung cấp điện cho tải

Khởi động nguồn điện dự phòng

Khi không thể khởi động động cơ diesel, ly hợp điện từ sẽ đóng ngay sau khi mở QD1 và động năng trong ắc-quy sẽ cung cấp nguồn điện dự phòng để hệ thống khởi động động cơ

Nguồn điện lưới trở về chế độ lọc nguồn điện

- MTU Kinetic PowerPack đồng bộ hóa với nguồn điện lưới.
- Rôto ngoài được gia tốc về tốc độ định mức.
- QD1 đóng khi tích trữ động năng định mức.
- Ly hợp điện từ mở.
- Động cơ diesel chạy ở tốc độ không tải để làm mát rồi dần dần dừng lại
- Hệ thống bảo vệ phụ tải tới hạn tránh bị mất điện lưới liên tục

mtu UPS tĩnh vs hệ thống UPS động

Tài liệu tải về

Kinetic PowerPack Dynamic UPS

Download