ƯU ĐIỂM

Hiệu Suất

- Chi phí vận hành thấp, thời gian bảo trì dài, tối ưu hóa nhiên liệu và vận hành cực kỳ hiệu quả

Dẫn đầu hệ số tải

- 85% hệ số tải cho các ứng dụng dự phòng và 75% hệ số tải cho các ứng dụng vận hành liên tục.

Hoạt động độc lập

- Tổ máy phát điện diesel của chúng tôi đáp ứng các quy định về khí thải theo tiêu chuẩn Quốc tế như EURO,

Thiết kế & sản xuất theo tiêu chuẩn ISO

- Tổ máy phát điện được chế tạo và sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004

 • S1600 (incl. 10V, 12V Engines)
 • 50 Hz: 500 - 730 kVA
 • S2000 (incl. 12V, 16V, 18V Engines)
 • 50 Hz: 750 - 1400 kVA
 • S4000 (incl. 12V Engines)
 • 50 Hz: 1500 – 2310kVA
 • S4000 (incl. 16V Engines)
 • 50 Hz: 2000 – 2610kVA
 • 20V4000 DS3600
 • 20V4000 DS4000
 • S4000 (incl. 20V Engines)
 • 50 Hz: 2500 – 4000kVA

Tổ máy phát điện số 1: mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây

 

Tổ máy phát điện số 2: mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây

 

Tổ máy phát điện số 3: mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây

 

Tổ máy phát điện số 4: mtu A Rolls-Royce Solution 2000kW đáp ứng 100% tải dưới 10 giây

 

Tài liệu tải về

mtu Series 1600 Generator Sets | Powerful, Flexible, Economical, Future-Proof

Download

Ensure A Constant Flow Of Power - And Peace Of Mind

Download

Taking Partnership to New Levels: Complete Power System Solutions

Download

Diesel Generator Sets | Series 4000

Download

Maximizing The Reliability of Standby Power Used In Mission-Critical Applications

Download

Generator Set Load Factor Implications For Specifying Onsite Generators

Download

Codes and Standards For Onsite Power Systems (EN)

Download

Codes and Standards For Onsite Power Systems (VN)

Download