DỊCH VỤ BẢO HÀNH & BẢO TRÌ 24/7

mtu Go! – Our Digital Solutions Platform

To continuously improve customer satisfaction, we provide user-centric tools and services to deliver an uninterrupted collaborative experience between mtu and its partners and customers. The digital solution unlocks the full potential of the MTU system in many areas, from proactive incident prevention and intelligent troubleshooting to instant troubleshooting support and maintenance planning. stay smart.

mtu Go! Care

mtu Go! Care is a multifunctional mobile application for field workers. The app provides critical information before employees arrive on the scene, helps employees get the job done through paperless processes, and makes sure everything goes quickly and smoothly, thanks that simplifies the employee’s task.

Các chức năng chính

• Dịch vụ thực địa: Kỹ thuật viên dịch vụ nhận thông tin tổng quan về toàn bộ nhiệm vụ của mình, bao gồm phiếu phòng ngừa (yêu cầu bảo trì tự động, ví dụ như sau số giờ vận hành nhất định) và phiếu khắc phục (nhắc kỹ thuật viên xử lý lỗi đã xảy ra).
• Instant risk assessment: mtu service staff can conduct on-site assessments of clients’ workplaces through a paperless process, as well as check and record all information come back safely.

BẢO TRÌ & PHỤ TÙNG

PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG
Hãy chọn phụ tùng thay thế chính hãng để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN DO MTU ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN

Để thiết bị hoạt động hiệu quả và có tuổi thọ lâu dài, bạn cần chọn đối tác bảo trì đáng tin cậy. Chỉ những kỹ thuật viên do chính MTU đào tạo và chứng nhận mới có thể bảo trì thiết bị bằng các phương pháp bảo trì đã được chứng minh, theo lịch bảo trì quy định của MTU và sử dụng phụ tùng chính hãng từ các nhà sản xuất phụ tùng gốc. Từ bảo trì phòng ngừa đến đại tu, MTU sẽ là đối tác “nâng niu” vòng đời động cơ của bạn. Dù hỗ trợ ở mức độ nào, mạng lưới chuyên gia MTU trên toàn cầu đã được đào tạo trực tiếp tại nhà máy vẫn là những người hiểu rõ thiết bị của bạn nhất và sẵn sàng lập kế hoạch bảo trì tùy chỉnh để đảm bảo tối đa hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí vòng đời sản phẩm.