Trao đổi với ông Trần Song Hải - Chương trình "Lãnh đạo Doanh nghiệp" trên kênh FBNC vào 26/10/2012

Posted on Tháng Tám 22, 2022

Tập 1: Ước mơ và chiến lược phát triển Doanh nghiệp
Tập 2: Nắm bắt cơ hội đầu tư 5 năm trước
Tập 3: Thử thách và một số dự án tiêu biểu
Tập 4: Xây dựng và quản lý nhân sự chuyên nghiệp
Tập 5: Điều chỉnh