DP Consulting - Nhà tài trợ đồng cho Đại hội UNESCO lần thứ 8 của Liên đoàn các Hiệp hội UNESCO thế giới tại Hà Nội (18-20.08.2011)

Posted on Tháng Tám 22, 2022


Tổng Giám Đốc - Ông Trần Song Hải chụp ảnh cùng với Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Tổng Giám Đốc - Ông Trần Song Hải nói chuyện với Bà Trương Mỹ Hoa nguyên Phó Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam


Tổng Giám Đốc - Ông Trần Song Hải nói về "Triết lý kinh doanh hiện tại của Việt Nam" tại Đại hội UNESCO lần thứ 8
Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng đại diện của DP Consulting tại Hà Nội - Nhận kỷ niệm chương của Đại hội UNESCO lần thứ 8 tại Hà Nội

Tổng Giám Đốc - Ông Trần Song Hải chụp ảnh cùng với Ông Trần Quí Thanh - Chủ Tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát